TRANSPORT MATERIAŁÓW SYPKICH

(1-30 TON)
 • piasek
 • żwir
 • granit
 • torf
 • kruszywo drogowe

SPRZEDAŻ KRUSZYW

 • PIASEK
  • Piasek przesiewany żółty (szczakowej)
  • Piasek ostry płukany (0-2mm)
  • Spóła
 • ŻWIR
  • Żwir (8-16mm)
  • Żwir (16-32mm )
 • TŁUCZEŃ
  • Tłuczeń (31.5-63 mm drogowy)
  • Nie sort (0-16mm;0-31.5mm,0-63mm)
  • Mieszanki Kruszywa (do różnego rodzaju utwardzeń drogi)
 • GRYSY OGRODOWE

SPRZEDAŻ KRUSZYW

 • PIASEK
  • Piasek przesiewany żółty (szczakowej)
  • Piasek ostry płukany (0-2mm)
  • Spóła
 • ŻWIR
  • Żwir (8-16mm)
  • Żwir (16-32mm )
 • TŁUCZEŃ
  • Tłuczeń (31.5-63 mm drogowy)
  • Nie sort (0-16mm;0-31.5mm,0-63mm)
  • Mieszanki Kruszywa (do różnego rodzaju utwardzeń drogi)
 • GRYSY OGRODOWE